Stjörnudeild

Stjörnudeild er deild þriggja og fjögurra ára barna og eru þar að jafnaði 19 - 21 börn samtímis og þrjú stöðugildi. Veturinn 2018 - 2019 eru þar 19 börn á deildinni fædd frá júní 2014 - maí 2015.


Foreldravefur